Receptár GNU Guix

Table of Contents

Next: , Up: (dir)   [Contents][Index]


Receptár GNU Guix

Tento dokument obsahuje návody a podrobné príklady použitia GNU Guix, funkcionálneho správcu balíkov napísaného pre systém GNU. Získajte viac podrobností o systéme, jeho API a súvisiacich pojmoch v see GNU Guix reference manual.

Táto príručka je dostupná aj v angličtine (see GNU Guix Cookbook), francúzštine (see Livre de recettes de GNU Guix) a nemčine (see GNU-Guix-Kochbuch). Ak chcete pomôcť s prekladom tohto dokumentu do vášho rodného jazyka, pripojte sa k Weblate (see Translating Guix in GNU Guix reference manual).


Next: , Up: (dir)   [Contents][Index]