Next: , Previous: , Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]


6.1.3 Predvolený profil

A čo s predvoleným profilom, ktorý Guix uchováva v ~/.guix-profile?

Môžete mu prideliť ľubovoľnú úlohu. Mohli by ste doň nainštalovať balíkospis balíkov, ktoré chcete mať stále poruke.

Ďalšia možnosť je, že doň nebudete inštalovať žiaden balíkospis a profil vám poslúži len pre dočasné balíky. V tomto prípade môžete jednoducho vykonať

guix install balik-jablko
guix upgrade balik-hruska

bez nutnosti uvádzať cestu k profilu.