Previous: , Up: Prispôsobenie správcu okien   [Contents][Index]


3.7.2 Uzamykanie sedenia

V závislosti na vašom prostredí, uzamykanie obrazovky môže byť zabudované alebo ho je potrebné nastaviť ručne. Ak používate prostredie pracovnej plochy ako GNOME alebo KDE, uzamykanie je v ňom pravdepodobne zabudované. Ak používate správcu okien ako StumpWM alebo EXWM, budete ho musieť nastaviť ručne.