Previous: , Up: Programovateľné a automatické zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.5.3 Dedičnosť

Ak ste si už začali prezerať zadania jestvujúcich balíkov, možno ste si všimli, že niektoré z nich obsahujú pole inherit:

(define-public adwaita-icon-theme
 (package (inherit gnome-icon-theme)
  (name "adwaita-icon-theme")
  (version "3.26.1")
  (source (origin
       (method url-fetch)
       (uri (string-append "mirror://gnome/sources/" name "/"
                 (version-major+minor version) "/"
                 name "-" version ".tar.xz"))
       (sha256
        (base32
        "17fpahgh5dyckgz7rwqvzgnhx53cx9kr2xw0szprc6bnqy977fi8"))))
  (native-inputs (list `(,gtk+ "bin")))))

Všetky neupresnené polia sú zdedené z nadradeného balíka. Je to veľmi užitočné na vytváranie obmien balíkov, napr. s odlišným zdrojom, verziou alebo voľbami zostavenia.