Next: , Previous: , Up: Návod na zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.6 Získavanie pomoci

Nanešťastie, zadanie balíka môže byť pre niektoré aplikácie veľmi zložité. Niekedy je potrebná záplata, aby mohla aplikácia fungovať v neobyčajnom systéme súborov úložiska. Niekedy sa zase sústava testov nespúšťa správne (môžete ich preskočiť ale neodporúča sa to). Inokedy nie je výsledný balík opakovateľný.

Keď už neviete ako ďalej a nie ste schopní prísť na to, ako vyriešiť nejakú ťažkosť so zadávaním balíka, neváhajte požiadať o pomoc spoločenstvo.

Viď Guix homepage pre podrobnosti o elektronických konferenciách, IRC, atď.