Next: , Previous: , Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]


5.1.4 Výhody balíkospisov

Balíkospisy sú šikovným spôsobom ako ukladať vaše zoznamy balíkov a udržiavať ich zosúladené naprieč viacerými počítačmi pomocou systému na správu verzií.

Medzi časté sťažnosti používateľov patrí, že inštalácia balíkospisov obsahujúcich veľké množstvo balíkov môže trvať veľmi dlho. Je to otravné hlavne vtedy, keď potrebujete aktualizovať iba jeden balík vrámci dlhého balíkospisu.

Je to ďalší dôvod pre používanie viacerých profilov, čo umožňuje rozdelenie balíkospisov do viacerých množín významovo prepojených balíkov. Používanie viacerých, menších profilov tiež vedie k väčšej prispôsobiteľnosti a pohodlnejšej práci.

Balíkospisy prinášajú mnoho výhod. Predovšetkým, zjednodušujú údržbu:

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď balíkospisy možno použiť na zadávanie profilov, tieto dva pojmy si nie sú úplne rovné: vedľajším účinkom profilov je, že „pripínajú“ balíky k úložisku, čo zabraňuje ich vyčisteniu zberačom odpadkov (see Invoking guix gc in GNU Guix Reference Manual) a zaisťuje, že do budúcnosti zostanú dostupné.

Pozrime sa na tento príklad:

  1. Máme prostredie pre prácu na projekte, pre ktorý ešte nejestvuje balík v Guixe. Prostredie zostavíme vrámci balíkospisu, a potom spustíme guix environment -m balikospis.scm. Zatiaľ všetko klape.
  2. Prešlo mnoho týždňov a medzitým sme niekoľkokrát spustili guix pull. Možno, že niektorá zo závislostí nášho balíkospisu bola aktualizovaná, alebo sme použili guix gc a niektoré balíky vyžadované našim balíkospisom boli odstránené zberačom odpadkov.
  3. Nakoniec sa k práci na projekte opäť vraciame, takže spúšťame guix shell -m balikospis.scm. Ibaže teraz musíme počkať, kým Guix potrebné balíky zostaví a nainštaluje!

Zostavovaniu by sme sa ale radšej vyhli. To samozrejme môžeme. Jediné, čo musíme urobiť je nainštalovať balíkospis do nejakého profilu a použiť GUIX_PROFILE=/ten/profil; . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile ako sme si už predtým vysvetlili. Takto zabezpečíme, že naše vývojové prostredie budeme mať vždy poruke.

Bezpečnostné upozornenie: Napriek tomu, že je uchovávanie starých profilov šikovné, zapamätajte si, že zastarané balíky nemusia obsahovať najnovšie bezpečnostné záplaty.


Next: Opakovateľné profily, Previous: Predvolený profil, Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]