Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


6 Pokročilá správa balíkov

Guix je funkcionálny správca balíkov, ktorý ponúka omnoho viac možností než tradiční správcovia balíkov. Tieto možnosti nemusia mať pre nezasvätených zdanlivé využitie. Účelom tohto oddielu je predstaviť niekoľko pokročilých pojmov správy balíkov.

see Package Management in GNU Guix Reference Manual.