Previous: , Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]


6.1.5 Opakovateľné profily

Napodobnenie profilu bit-po-bite vyžaduje dva údaje:

Vskutku, samotný balíkospis nestačí: rozdielne verzie Guixu (alebo rozdielne kanály) môžu viesť k odlišných výsledkom pre daný balíkospis.

You can output the Guix channel specification with ‘guix describe --format=channels’ (see Invoking guix describe in GNU Guix Reference Manual). Save this to a file, say ‘channel-specs.scm’.

Na inom počítači môžete toto určenie kanálov spolu s balíkospisom použiť na napodobnenie presne toho istého profilu:

GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY=$HOME/.guix-doplnkove-profily
GUIX_DOPLNKY=$HOME/.guix-doplnky

mkdir -p "$GUIX_DOPLNKY"/moj-projekt
guix pull --channels=urcenie-kanalov.scm --profile="$GUIX_DOPLNKY/moj-projekt/guix"

mkdir -p "$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY/moj-projekt"
"$GUIX_DOPLNKY"/moj-projekt/guix/bin/guix package \
 --manifest=/cesta/ku/guix-balikospis-mojho-projektu.scm \
 --profile="$GUIX_DOPLNKOVE_PROFILY"/moj-projekt/moj-projekt

Profil kanálu Guix, ktorý ste práve nainštalovali môžete bezpečne odstrániť, profil projektu na ňom nezávisí.