Next: , Previous: , Up: Návod na zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.5 Programovateľné a automatické zadávanie balíkov

Nemôžme to nezdôrazniť: mať po ruke plnohodnotný programovací jazyk nám umožňuje oveľa viac než len bežnú správu balíkov.

Ukážme si to na príklade niekoľkých úžasných súčastí Guixu!