Next: , Previous: , Up: Nastavenie systému   [Contents][Index]


3.12 Nastavenia NGINX a Lua

NGINX možno rozšíriť pomocou Lua skriptov.

Guix poskytuje NGINX službu so schopnosťou načítať Lua moduly a určité Lua balíky ako aj odpovedať na požiadavky vyhodnocovaním Lua skriptov.

Nasledovný príklad znázorňuje zadanie systému s nastavením, ktoré vyhodnotí Lua skript index.lua pri HTTP požiadavke na koncový bod http://localhost/ahoj:

local shell = require "resty.shell"

local stdin = ""
local timeout = 1000 -- ms
local max_size = 4096 -- byte

local ok, stdout, stderr, reason, status =
  shell.run([[/run/current-system/profile/bin/ls /tmp]], stdin, timeout, max_size)

ngx.say(stdout)
(use-modules (gnu))
(use-service-modules #;… web)
(use-package-modules #;… lua)
(operating-system
 ;; …
 (services
  ;; …
  (service nginx-service-type
      (nginx-configuration
       (modules
       (list
        (file-append nginx-lua-module "/etc/nginx/modules/ngx_http_lua_module.so")))
       (lua-package-path (list lua-resty-core
                   lua-resty-lrucache
                   lua-resty-signal
                   lua-tablepool
                   lua-resty-shell))
       (lua-package-cpath (list lua-resty-signal))
       (server-blocks
       (list (nginx-server-configuration
           (server-name '("localhost"))
           (listen '("80"))
           (root "/etc")
           (locations (list
                 (nginx-location-configuration
                 (uri "/ahoj")
                 (body (list #~(format #f "content_by_lua_file ~s;"
                            #$(local-file "index.lua"))))))))))))))