Next: , Up: Programovateľné a automatické zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.5.1 Rekurzívne nahrávače

Niektoré zostavovacie systémy sú natoľko dobré, že toho na zadanie balíka ani veľa netreba, a to až do takej miery, že sa vám zadávanie balíkov rýchlo zunuje. Jedným z dôvodov bytia počítačov je nahradiť ľudí pri vykonávaní týchto nudných činností. Nechajme teda Guix urobiť to za nás a vytvoriť zadanie nejakého balíka R pochádzajúceho z CRANu (výstup bol skrátený pre ušetrenie miesta):

$ guix import cran --recursive walrus

(define-public r-mc2d
  ; ...
  (license gpl2+)))

(define-public r-jmvcore
  ; ...
  (license gpl2+)))

(define-public r-wrs2
  ; ...
  (license gpl3)))

(define-public r-walrus
 (package
  (name "r-walrus")
  (version "1.0.3")
  (source
   (origin
    (method url-fetch)
    (uri (cran-uri "walrus" version))
    (sha256
     (base32
      "1nk2glcvy4hyksl5ipq2mz8jy4fss90hx6cq98m3w96kzjni6jjj"))))
  (build-system r-build-system)
  (propagated-inputs
   (list r-ggplot2 r-jmvcore r-r6 r-wrs2))
  (home-page "https://github.com/jamovi/walrus")
  (synopsis "Robust Statistical Methods")
  (description
   "This package provides a toolbox of common robust statistical
tests, including robust descriptives, robust t-tests, and robust ANOVA.
It is also available as a module for 'jamovi' (see
<https://www.jamovi.org> for more information). Walrus is based on the
WRS2 package by Patrick Mair, which is in turn based on the scripts and
work of Rand Wilcox. These analyses are described in depth in the book
'Introduction to Robust Estimation & Hypothesis Testing'.")
  (license gpl3)))

Rekurzívny nahrávač nahrá len balíky, pre ktoré Guix ešte nemá zadanie, okrem úplne prvého.

Takto vytvoriť zadania balíkov nie je možné pre všetky aplikácie, iba pre tie, ktoré sa opierajú o vybraný počet podporovaných systémov. Viď úplný zoznam nahrávačov v príslušnom oddiele príručky (see Invoking guix import in GNU Guix Reference Manual).