Previous: , Up: Kontajnery   [Contents][Index]


4.2 Kontajnery systému Guix

Systém Guix poskytuje široké pole systémových služieb s deklaratívnym nastavením vzájomne prepojených tak, aby vytvárali spoľahlivý a bezstavový základ GNU systému pre akékoľvek úlohy. Aj pri použití Guixu na cudzej distribúcií môžete využiť výhody systému Guix spustením systémovej inštancie v podobe kontajnera. Vďaka vlastnostiam nezdieľaných oblastí mien spomínaných v predošlom oddieli je výsledná inštancia systému Guix oddelená od hostiteľského systému a zdieľa s ním len tie umiestnenia súborového systému, ktoré ste si výslovne zvolili.

Kontajner systému Guix sa od procesu shell vytvoreného pomocou guix shell --container v mnohých ohľadoch líši. Zatiaľčo v kontajnerovom shelle je hlavným oddeleným procesom Bash, v kontajneri so systémom Guix beží pod PID 1 Shepherd. V tomto prípade sú tiež všetky systémové služby (see Services in GNU Guix Reference Manual) nastavené tak, ako by boli v systéme Guix vrámci virtuálneho stroja alebo na skutočnom vybavení. To zahŕňa démonov spravovaných GNU Shepherdom (see Shepherd Services in GNU Guix Reference Manual) ako aj ďalšie druhy rozšírení operačného systému (see Service Composition in GNU Guix Reference Manual).

Pozorovanú zvýšenú zložitosť v používaní kontajnerov so systémom Guix možno jednoducho zdôvodniť keď sa musíte vysporiadať so zložitými aplikáciami, ktoré majú vyššie či len prísnejšie požiadavky na prostredie, v ktorom sú spúšťané, napr. súbory nastavení, vyhradené používateľské účty, priečinky vyrovnávacej pamäte, súbory záznamov a pod. Systém Guix tento druh požiadaviek spĺňa nasadením systémových služieb.