Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


4 Kontajnery

Linuxové jadro poskytuje určitý počet zdieľaných prostriedkov dostupných pre systémové procesy. Tieto prostriedky zahŕňajú zdieľaný pohľad na systém súborov, ostatné procesy, sieťové zariadenia, používateľov, skupinové totožnosti, a niekoľko ďalších. Počínajúc Linuxom 3.19 sa môže používateľ rozhodnúť prestať zdieľať niektoré z týchto zdieľaných prostriedkov pre vybrané procesy poskytujúc im (a ich podprocesom) odlišný pohľad na systém.

Napríklad, proces s nezdieľanou oblasťou mien pripojení (mount) má oddelený pohľad na súborový systém — môže vidieť len priečinky, ktoré boli výslovne pripojené k jeho oblasti mien pripojení. Proces so svojou vlastnou oblasťou mien procesov (proc) vidí seba samého ako jediný proces v systéme, bežiaci pod PID 1.

Guix tieto schopnosti jadra využíva pre poskytovanie úplne oddelených prostredí a tiež kontajnerov s plným systémom Guix, teda odľahčených virtuálnych strojov zdieľajúcich jadro s hostiteľským systémom. Táto vlastnosť je užitočná predovšetkým pri používaní Guixu na cudzích distribúciách pre zabránenie vplyvu cudzích knižníc a súborov nastavení, ktoré sú dostupné celosystémovo.