Up: Návody na Scheme   [Contents][Index]


1.1 Zrýchlené školenie jazyka Scheme

Guix používa Guile implementáciu jazyka Scheme. Ak si chcete tento jazyk vyskúšať, nainštalujte si Guile pomocou guix install guile a spustite REPL, tzv. slučku čítaj-vykonaj-zobraz, zadaním guile v príkazovom riadku.

Môžete tiež použiť príkaz guix shell guile -- guile ak nechcete inštalovať Guile do vášho používateľského profilu.

Riadky v nasledovných príkladoch znázorňujú to, čo treba zadať v rámci REPL; riadky začínajúce na „⇒“ znázorňujú výsledok vykonania príkazu, zatiaľ čo riadky začínajúce na „-|“ znázorňujú to čo sa zobrazí na obrazovke. See Using Guile Interactively in GNU Guile Reference Manual, pre viac podrobností o REPL.

Dozvedieť sa viac: Scheme je jazyk, ktorý sa hojne využíva pri výuke programovania a sú na ňom založené mnohé podklady. V nasledovných dokumentoch sa môžete o Scheme dozvedieť viac:

Ďalšie knihy, návody ako aj iné druhy zdrojov nájdete na https://schemers.org/.


Up: Návody na Scheme   [Contents][Index]