Next: , Previous: , Up: Programovateľné a automatické zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.5.2 Automatické aktualizácie

Guix môže byť dostatočne múdry na to, aby vyhľadal aktualizácie v systémoch, ktoré pozná. To, ktoré balíky sú zastarané možno zistiť pomocou

$ guix refresh hello

Vo väčšine prípadov vyžaduje aktualizácia balíka na novšiu verziu len o niečo viac ako zmeniť číslo verzie a kontrolný súčet. Aj toto môže Guix vykonať automaticky:

$ guix refresh hello --update