Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


10 Poďakovanie

Guix je založený na správcovi balíkov Nix, ktorý navrhol a vytvoril Eelco Dolstra v spolupráci s ďalšími ľudmi (viď súbor nix/AUTHORS v Guixe). Nix je pionierom vo funkcionálnej správe balíkov a predstavil nebývalé možnosti akými sú nedeliteľne vykonávané aktualizácie a návraty do pôvodného stavu, profily pre každého používateľa zvlášť, jasné a pochopiteľné zostavovacie postupy. Bez tejto práce by Guix nevznikol.

Guix čerpá aj z na Nixe založených riešení, Nixpkgs a NixOS.

Samotný GNU Guix je spoločným úsilím, ku ktorému prispieva množstvo ľudí. Viď súbor AUTHORS v Guixe pre viac podrobností o týchto skvelých ľuďoch. Súbor THANKS obsahuje zoznam ľudí, ktorí pomohli nahlásením chýb, obstaraním technického vybavenia, vytvorením výtvarných prvkov a motívov, zaslaním návrhov, atď. Ďakujeme!

Tento receptár zahŕňa časti prevzaté z článkov zverejnených vrámci blogu Guix na https://guix.gnu.org/blog a blogu Guix-HPC na https://hpc.guix.info/blog.