Next: , Previous: , Up: Návod na zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.7 Záver

Tento návod vám predviedol vyumelkovanú správu balíkov, ktorou sa Guix chváli. V tejto chvíli sme tento úvod zúžili na gnu-build-system predstavujúci ústrednú abstrakčnú vrstvu, na ktorej sú založené pokročilejšie abstrakčné vrstvy.

Kam teraz? Ďalej by sme si mali posvietiť na vnútorné fungovanie zostavovacích systémov vynechajúc všetky abstrakčné vrstvy prostredníctvom trivial-build-system. Malo by nám to umožniť lepšie porozumieť postupu zostavenia, skôr ako sa dostaneme k pokročilejším postupom a výnimkám.

Ďalšie funkcie, ktoré sa oplatí preskúmať, sú interaktívna úprava a možnosti ladenia Guixu poskytované cez Guile REPL.

Tieto pokročilé funkcie sú len doplnkové a môžu počkať. Teraz je ten správny čas na zaslúženú prestávku. S tým, čo sme si ukázali, by ste si mali vystačiť pri zadávaní balíkov pre mnoho programov. Môžete sa do toho hneď pustiť a dúfame, že nás vašim príspevkom potešíte už čoskoro!