Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


9 Inštalácia Guixu na zhluk počítačov

Guix môže zaujať vedcov a odborníkov na HPC (vysokovýkonné počítanie): umožňuje jednoduchšie a opakovateľné nasadenie zložitých sústav programov—môžete opätovne nasadiť to isté programové vybavenie na rôzne stroje a v rôznych časových odstupoch.

V tejto kapitole sa pozrieme na to, ako môže systémový správca zhluku počítačov nainštalovať Guix na celosystémovej úrovni tak, aby ho bolo možné využiť na všetkých uzloch zhluku, a povieme si aj rôznych ústupkoch2.

Poznámka: V tomto prípade predpokladáme, že na zhluku počítačov beží distribúcia GNU/Linuxu iná než systém Guix, a že budeme Guix inštalovať na ňu.


Footnotes

(2)

Táto kapitola je založená na príspevku zverejnenom na stránke Guix-HPC v roku 2017.