Previous: , Up: Top   [Contents][Index]


Zoznam pojmov

Jump to:   2  
B   H   I   L   M   N   O   P   S   U   V   W   Z  
Index Entry  Section

2
2FA, dvojstupňové overenie: Používanie bezpečnostných kľúčov

B
bezpečnostný kľúč, nastavenie: Používanie bezpečnostných kľúčov
bezpečnosť, na zhluku počítačov: Úvahy o zabezpečení zhluku
bluetooth, nastavenie ALSA: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

H
HPC, vysokovýkonné počítanie: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
hudobný server, bezobrazovkový: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

I
inštalácia na zhluk počítačov: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov

L
licencia, GNU Free Documentation License: Licencia GNU Free Documentation
linode, Linode: Spúšťanie Guixu na serveri Linode

M
mapovanie umiestnení, kontajner: Kontajnery Guix
mpd: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

N
nastavenie siete v kontajneri: Prístup do siete vrámci kontajnera
nginx, lua, openresty, resty: Nastavenia NGINX a Lua

O
opúšťanie kontajnera: Kontajnery Guix

P
písma stumpwm: StumpWM

S
Scheme, rýchlokurz: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
skryť systémové knižnice, kontajner: Kontajnery Guix
sprístupnenie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix
stumpwm: StumpWM

U
U2F, všeobecný druhý stupeň: Používanie bezpečnostných kľúčov
uzamykanie sedenia: Uzamykanie sedenia

V
vyhnúť sa rozporom v ABI, kontajner: Kontajnery Guix
vysokovýkonné počítanie, HPC: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
využitie úložného priestoru, na zhluku počítačov: Využitie diskového priestoru zhluku

W
wm: Prispôsobenie správcu okien

Z
zadávanie balíkov: Zadávanie balíkov
zdieľanie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix

Jump to:   2  
B   H   I   L   M   N   O   P   S   U   V   W   Z  

Previous: , Up: Top   [Contents][Index]