Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


Zoznam pojmov

Jump to:   2  
B   C   D   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   S   U   V   W   Y   Z  
Index Entry  Section

2
2FA, dvojstupňové overenie: Používanie bezpečnostných kľúčov

B
bezpečnostný kľúč, nastavenie: Používanie bezpečnostných kľúčov
bezpečnosť, na zhluku počítačov: Úvahy o zabezpečení zhluku
bluetooth, nastavenie ALSA: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

C
channel: Channels
continuous integration (CI): Setting Up Continuous Integration

D
development, with Guix: Software Development
disabling yubikey OTP: Používanie bezpečnostných kľúčov
dynamic DNS, DDNS: Dynamic DNS mcron job

G
G-výrazy, skladba: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
gvýrazy, skladba: Zrýchlené školenie jazyka Scheme

H
HPC, vysokovýkonné počítanie: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
hudobný server, bezobrazovkový: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

I
inštalácia na zhluk počítačov: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov

K
kimsufi, Kimsufi, OVH: Running Guix on a Kimsufi Server

L
libvirt, virtual network bridge: Routed network for libvirt
licencia, GNU Free Documentation License: Licencia GNU Free Documentation
linode, Linode: Spúšťanie Guixu na serveri Linode

M
mapovanie umiestnení, kontajner: Kontajnery Guix
mpd: Hudobný server so zvukom cez Bluetooth

N
nastavenie siete v kontajneri: Prístup do siete vrámci kontajnera
Network bridge interface: Network bridge for QEMU
networking, bridge: Network bridge for QEMU
networking, virtual bridge: Routed network for libvirt
nginx, lua, openresty, resty: Nastavenia NGINX a Lua

O
opúšťanie kontajnera: Kontajnery Guix

P
písma stumpwm: StumpWM

Q
qemu, network bridge: Network bridge for QEMU

S
S-výraz: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
Scheme, rýchlokurz: Zrýchlené školenie jazyka Scheme
skryť systémové knižnice, kontajner: Kontajnery Guix
software development, with Guix: Software Development
sprístupnenie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix
stumpwm: StumpWM

U
U2F, všeobecný druhý stupeň: Používanie bezpečnostných kľúčov
uzamykanie sedenia: Uzamykanie sedenia

V
Virtual network bridge interface: Routed network for libvirt
vyhnúť sa rozporom v ABI, kontajner: Kontajnery Guix
vysokovýkonné počítanie, HPC: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov
využitie úložného priestoru, na zhluku počítačov: Využitie diskového priestoru zhluku

W
wm: Prispôsobenie správcu okien

Y
yubikey, keepassxc integration: Používanie bezpečnostných kľúčov

Z
zadávanie balíkov: Zadávanie balíkov
zdieľanie priečinkov, kontajner: Kontajnery Guix

Jump to:   2  
B   C   D   G   H   I   K   L   M   N   O   P   Q   S   U   V   W   Y   Z  

Previous: Licencia GNU Free Documentation, Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]