Next: , Previous: , Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]


9.3 Prístup do siete

Guix vyžaduje prístup do siete pre sťahovanie zdrojových kódov a pred-zostavených binárnych súborov. Dobrá správa je, že táto podmienka platí len pre hlavný uzol, keďže koná aj v mene výpočtových uzlov.

Uzly v zhluku počítačov majú obvykle prístup len k hostiteľom zaradeným na bielej listine. Pre náš hlavný uzol je dôležité na túto bielu listinu zaradiť aspoň ci.guix.gnu.org, odkiaľ predvolene získava pred-zostavené náhrady pre všetky balíky prítomné v samotnom Guixe.

ci.guix.gnu.org naschvál slúži aj ako zrkadlo s asociatívnym prístupom pre získavanie zdrojových kódov balíkov. Preto stačí na bielu listinu pridať len ci.guix.gnu.org.

Balíky spravované vrámci iných repozitárov, napr. v rozličných HPC kanáloch, samozrejme nie sú na ci.guix.gnu.org dostupné. Pre zahrnutie týchto balíkov môžete bielu listinu rozšíriť tak, aby bolo možné sťahovať príslušné zdrojové kódy a pred-zostavené binárne súbory (predpokladajúc, že tieto servery tretej strany pred-zostavené binárne súbory pre dotknuté balíky poskytujú). Ako poslednú možnosť si používatelia môžu zdrojový kód stiahnuť na svojom počítači a potom ho takto pridať do /gnu/store na zhluku počítačov:

GUIX_DAEMON_SOCKET=ssh://vypoctovy-uzol.priklad.sk \
  guix download http://starpu.gforge.inria.fr/files/starpu-1.2.3/starpu-1.2.3.tar.gz

Horeuvedený príkaz stiahne starpu-1.2.3.tar.gz a cez SSH ho odošle démonovi guix-daemon na zhluku počítačov.

Zhluky počítačov odpojené od vonkajšej siete vyžadujú väčšie úsilie. V tejto chvíli vám odporúčame stiahnuť všetok potrebný zdrojový kód na pracovnej stanici s Guixom. V nižšie uvedenom príklade uvádzame ako sa dá stiahnuť všetok zdrojový kód, na ktorom závisí balík openmpi pomocou voľby --sources príkazu guix build (see Invoking guix build in GNU Guix Reference Manual):

$ guix build --sources=transitive openmpi

…

/gnu/store/xc17sm60fb8nxadc4qy0c7rqph499z8s-openmpi-1.10.7.tar.bz2
/gnu/store/s67jx92lpipy2nfj5cz818xv430n4b7w-gcc-5.4.0.tar.xz
/gnu/store/npw9qh8a46lrxiwh9xwk0wpi3jlzmjnh-gmp-6.0.0a.tar.xz
/gnu/store/hcz0f4wkdbsvsdky3c0vdvcawhdkyldb-mpfr-3.1.5.tar.xz
/gnu/store/y9akh452n3p4w2v631nj0injx7y0d68x-mpc-1.0.3.tar.gz
/gnu/store/6g5c35q8avfnzs3v14dzl54cmrvddjm2-glibc-2.25.tar.xz
/gnu/store/p9k48dk3dvvk7gads7fk30xc2pxsd66z-hwloc-1.11.8.tar.bz2
/gnu/store/cry9lqidwfrfmgl0x389cs3syr15p13q-gcc-5.4.0.tar.xz
/gnu/store/7ak0v3rzpqm2c5q1mp3v7cj0rxz0qakf-libfabric-1.4.1.tar.bz2
/gnu/store/vh8syjrsilnbfcf582qhmvpg1v3rampf-rdma-core-14.tar.gz
…

(Pre lepšiu predstavu, jedná sa o približne 320 MiB stlačeného zdrojového kódu.)

Všetko to potom môžme zbaliť do jedného veľkého stlačeného súboru (see Invoking guix archive in GNU Guix Reference Manual):

$ guix archive --export \
    `guix build --sources=transitive openmpi` \
    > openmpi-zdrojovy-kod.nar

… presunúť na zhluk počítačov na vymeniteľnom zariadení a rozbaliť:

$ guix archive --import < openmpi-zdrojovy-kod.nar

Tento postup je potrebné zopakovať zakaždým, keď potrebujeme na zhluk počítačov preniesť ďalší zdrojový kód.

V čase keď bolo toto napísané, nemali vedecké zariadenia zapojené do Guix-HPC zhluky počítačov neprístupné z vonkajšej siete. Ak s takýmto nastavením máte skúsenosti, radi by sme si vypočuli vašu spätnú väzbu a návrhy.


Next: Využitie úložného priestoru, Previous: Nastavenie výpočtových uzlov, Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]