Next: , Previous: , Up: Návod na zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.2 Nastavenie

V ďalších častiach tohto oddielu sa budeme spoliehať na vašu základnú znalosť jazyka Scheme. Teraz si predstavíme rôzne možnosti práce s balíkmi Guix.

Jestvuje viacero spôsobov nastavenia prostredia pre zadávanie balíkov Guix.

Odporúčame vám pracovať priamo v repozitári zdrojových súborov Guixu za účelom jednoduchšieho prispievania do projektu.

Ale najprv sa pozrime na ostatné možnosti.