Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


2 Zadávanie balíkov

Tento oddiel je zameraný na pridávanie nových balíkov do zbierky balíkov GNU Guix, čo zahŕňa zadávanie balíkov v Guile Scheme, ich usporadúvanie do modulov a zostavovanie.