Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


1 Návody na Scheme

GNU Guix je zapísaný v programovacom jazyku Scheme. K mnohým jeho súčastiam je možné pristupovať a upravovať ich prostredníctvom programovania. Pomocou jazyka Scheme môžete zadávať, upravovať a zostavovať balíky, nasadzovať celé operačné systémy, atď.

Poznať základy programovania v jazyku Scheme vám otvorí dvere k množstvu pokročilých súčastí, ktoré Guix ponúka — a to ani nemusíte byť skúseným vývojárom, aby ste ich mohli využívať!

Poďme na to!