Next: , Previous: , Up: Návod na zadávanie balíkov   [Contents][Index]


2.1.4 Ďalšie zostavovacie systémy

To čo sme doteraz videli pokrýva väčšinu balíkov využívajúcich iný zostavovací systém ako je trivial-build-system, ktorý nič neautomatizuje a nechá vás všetko zostaviť ručne. Tento postup môže byť náročnejší a zatiaľ sa tu ním nebudeme zaoberať. Našťastie je nutné uchýliť sa k nemu len zriedkavo.

Pri ostatných zostavovacích systémoch, ako sú ASDF, Emacs, Perl, Ruby a mnoho ďalších, je postup, okrem niekoľkých zvláštnych parametrov, veľmi podobný zostavovaciemu systému GNU.

Viď See Build Systems in GNU Guix Reference Manual alebo zdrojový kód v priečinkoch ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/build’ a ‘$GUIX_CHECKOUT/guix/build-system’ pre viac podrobností o zostavovacích systémoch.