Virtuálny stroj

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Enlightenment, Inkscape a použitie cyriliky

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Pracovné prostredie GNOME

Grafická prihlasovacia obrazovka

Pracovné prostredie Xfce