Virtuálny stroj

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Enlightenment, Inkscape, and Cyrillic text

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Pracovné prostredie GNOME

Grafická prihlasovacia obrazovka

Pracovné prostredie Xfce