Grafika

Ak máte otázky ohľadom obrázkov na tejto stránke, napíšte na help-guix@gnu.org.

Logo GNU Guix

Samostatný Guix, predtým známy ako „Distribúcia systému Guix” alebo GuixSD, mal svoje vlastné logo, ktoré sa už nepoužíva.

Logá GNU Guix a GuixSD navrhol Luis Felipe López Acevedo (tiež známy ako sirgazil). Sú dostupné za týchto podmienok:

Copyright © 2015 Luis Felipe López Acevedo

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this work under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Zdrojové súbory (SVG) týchto log, ich odnoží a inej umeleckej tvorby použitej v rozličných súčastiach projektu GNU Guix sú dostupné v repozitári guix-artwork, vrátane predošlého loga GNU Guix navrhnutého Nikitom Karetnikovom v roku 2013 a nahradeného zlatým GNU v roku 2016.