IRC

Pripojte sa ku kanálu #guix v sieti IRC Libera Chat a zhovárajte sa so spoločenstvom GNU Guix alebo získajte pomoc v reálnom čase. Môžete použiť okno výmeny správ nižšie alebo vášho obľúbeného IRC klienta. Vezmite na vedomie, že rozhovory, ktoré sa odohrávajú v kanáli #guix sú zaznamenávané (prezrieť si záznam).