Pomoc

GNU Guix Manual 1.3.0

Príručka pre GNU Guix je dostupná online. Viac podrobností o systéme Guix môžete tiež získať spustením info guix.

Read stable manual

Deutsch | English | español | français | русский | 简体中文

Získať ťahák pre systém Guix

GNU Guix Manual (Latest)

This version of the manual is updated frequently to include the latest changes from Guix's source files. It is more up-to-date than the manual for the stable release of Guix.

Read latest manual

Videá

Zbierka videí zahŕňa náučné zdroje, ktoré vám pomôžu začať s každodenným používaním GNU Guix ako aj oboznámiť sa s pokročilými možnosťami systému.

Prezrieť si všetky videá

Receptár

Návody a príklady používania poskytnuté spoločenstvom systému Guix, ktoré vám pomôžu s používaním systému a jeho zbierky balíkov aby ste mohli dosiahnuť vaše (menej) každodenné ciele.

Prezrieť si recepty

GNU príručky

Guix je distribúcia operačného systému GNU. Príručky pre GNU balíky sú dostupné online v rôznych formátoch.

Prezrieť si GNU príručky

Wiki

LibrePlanet Wiki poskytuje priestor pre spoluprácu za účelom zdieľania poznatkov o projekte Guix a jeho podprojektoch. Medzi iným môže obsahovať pomocné informácie, návrhy funkcií a poznámky o prebiehajúcom vývoji.

Prezrieť si wiki

Miestnosť IRC

For real-time support from the community, you can connect to the #guix channel on irc.libera.chat. There you can get help about anything related to GNU Guix.

Kanál #guix je zaznamenávaný. Predošlé rozhovory si môžete prečítať online. Pozrite si záznamy kanála.

Pripojiť sa

Elektronické konferencie

Pomoc od spoločenstva môžete tiež získavať prostredníctvom viacerých elektronických konferencií. Správy odoslané do týchto konferencií sú verejné a archivované online.

Zobraziť všetky konferencie