Prispieť

Zostavovacia farma systému Guix beží na darovanom technickom vybavení a hostingu. S rastom distribúcie (viď zoznam balíkov) sa zvyšujú aj požiadavky na výpočtový výkon a úložný priestor.

V roku 2015 sme zahájili získavanie financií na vylepšenie našej zostavovacej farmy s podporou Free Software Foundation (FSF). Projektu Guix sa vždy zíde vaša finančná podpora na úspešné plnenie svojich úloh. Prosím, zvážte vašu pomoc pre nás vo forme daru prostredníctvom tejto FSF stránky:

♥ PRISPIEŤ!

Technické vybavenie a hosting

Prijímame tiež dary vo forme technického vybavenia a prípadne aj hostingu pre nasledovné druhy počítačov (používať by mali výhradne slobodné programové vybavenie).

Spojte sa s nami prostredníctvom zvyčajných kanálov alebo s použitím guix-hardware@gnu.org súkromných adries aby sme sa mohli porozprávať o možných príležitostiach.

Ďakujeme prispievateľom!

Tabuľka nižšie zhŕňa dary vo forme technického vybavenia a hostingu, vďaka ktorým sa zostavovacia farma systému Guix stala skutočnosťou.

počítačsystémprispievateľ
berlin.guix.gnu.orgzostavovacia farma s 25 uzlami pre x86_64-linux a i686-linux a s vlastným úložiskom
overdrive1aarch64-linux
bayfrontnové rozhranie zostavovacej farmy (rozpracované)
fosshost1.guix.gnu.org, fosshost2.guix.gnu.orgx86_64-linux, i686-linux
guix-x15.sjd.se, guix-x15b.sjd.searmhf-linux
hydra-slave1armhf-linux
  • Steve Sprang (technické vybavenie)
  • Mark H Weaver (hosting)
hydra-slave2armhf-linux
hydra-slave3armhf-linux
redhillarmhf-linux

Ďakujeme aj ostatným, ktorí v minulosti pomohli projektu Guix technickým vybavením aj hostingom: Free Software Foundation, GNU España, FSF France a Free Secure Network Systems Group na Technische Universität München.