Grafické prihlasovanie

Grafická prihlasovacia obrazovka

Grafická prihlasovacia obrazovka

Pracovné prostredie Xfce

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Enlightenment, Inkscape a použitie cyriliky

Pracovné prostredie GNOME