Grafické prihlasovanie

Grafická prihlasovacia obrazovka

Enlightenment, Inkscape a použitie cyriliky

Grafická prihlasovacia obrazovka

Plasma desktop environment

Pracovné prostredie Xfce

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Pracovné prostredie GNOME