Grafické prihlasovanie

Grafická prihlasovacia obrazovka

Grafická prihlasovacia obrazovka

Pracovné prostredie Xfce

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Enlightenment, Inkscape, and Cyrillic text

Pracovné prostredie GNOME