کشف گیکس

گیکس با هزاران بسته که شامل برنامه‌ها، ابزارهای سامانه‌ای، مستندات، قلم‌ها، و دیگر کالاهای دیجیتال آماده، که برای نصب با مدیر بستهٔ گیکس گنو موجودند، همراه است.

صفحهٔ ورود گرافیکی

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار Xfce

محیط میزکار گنوم

ویدیوهای آموزشی

سیاههٔ پخش: Packaging
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix
Asking for help
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix
Demonstration of the Guix System graphical installer
منتشر شده در ‏آوریل ‏15، ‏2020 به دست GNU Guix
سیاههٔ پخش: Everyday use of GNU Guix
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix

گیکس گنو در زمینهٔ شما

داستانهایی دربارهٔ این که افراد چگونه از گیکس گنو در زندگی روزمرهشان استفاده میکنند بخوانید.

گیکس گنو در دیگر توزیع‌های گنو/لینوکس

اگر از گیکس گنو به عنوان یک توزیع گنو/لینوکس مستقل استفاده نکردهاید، میتوانید از آن به عنوان مدیر بستهای روی هر توزیع گنو/لینوکسی استفاده کنید. از این طریق، میتوانید از همهٔ راحتی آن بهرهمند شوید.

گیکس با مدیر بستهٔ همراه توزیع‌تان دچار تداخل نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند کنار هم زندگی کنند.

بلاگ

Guix Days 2024 and FOSDEM recap

‏فوریه ‏10، ‏2024

Guix contributors and users got together in Brussels to explore Guix's status, chat about new ideas and spend some time together enjoying Belgian beer! Here's a recap of…

Guix at FOSDEM 2024

‏ژانویه ‏19، ‏2024

It's not long to FOSDEM 2024, where Guixers will come together to learn and hack. As usual there's some great talks and opportunities to meet other users and contributors. …

Building packages targeting psABIs

‏ژانویه ‏14، ‏2024

Starting with version 2.33, the GNU C library (glibc) grew the capability to search for shared libraries using additional paths, based on the hardware capabilities of the machine running the…

تماس

کانال IRC

به کانال <1> روی شبکهٔ IRC در Libera.Chat بپیوندید تا با جامعه دربارهٔ گیکس گنو گفت‌وگو کنید یا به صورت زنده راهنمایی بگیرید. …

فهرست پستی اطّلاعات

مشترک فهرست پستی کم ترافیک info-guix شوید تا اطّلاع رسانی های مهم توسط نگهدارندگان پروژه را دریافت کنید (به انگلیسی). …

فهرست پستی راهنمایی

برای گرفتن پشتیبانی از اجتماع گیکس گنو از طریق رایانامه، مشترک سیاههٔ پستی راهنمایی شوید. میتوانید پیامها را به انکلیسی بفرستید؛ گرچه زبانهای دیگر را نیز میپذیریم. …