کشف گیکس

گیکس با هزاران بسته که شامل برنامه‌ها، ابزارهای سامانه‌ای، مستندات، قلم‌ها، و دیگر کالاهای دیجیتال آماده، که برای نصب با مدیر بستهٔ گیکس گنو موجودند، همراه است.

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار Xfce

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

Plasma desktop environment

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

محیط میزکار گنوم

ویدیوهای آموزشی

سیاههٔ پخش: Packaging
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix
Asking for help
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix
Demonstration of the Guix System graphical installer
منتشر شده در ‏آوریل ‏15، ‏2020 به دست GNU Guix
سیاههٔ پخش: Everyday use of GNU Guix
منتشر شده در ‏مارس ‏28، ‏2020 به دست GNU Guix

گیکس گنو در زمینهٔ شما

داستانهایی دربارهٔ این که افراد چگونه از گیکس گنو در زندگی روزمرهشان استفاده میکنند بخوانید.

گیکس گنو در دیگر توزیع‌های گنو/لینوکس

اگر از گیکس گنو به عنوان یک توزیع گنو/لینوکس مستقل استفاده نکردهاید، میتوانید از آن به عنوان مدیر بستهای روی هر توزیع گنو/لینوکسی استفاده کنید. از این طریق، میتوانید از همهٔ راحتی آن بهرهمند شوید.

گیکس با مدیر بستهٔ همراه توزیع‌تان دچار تداخل نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند کنار هم زندگی کنند.

بلاگ

Source code archiving in Guix: new publication

‏مه ‏31، ‏2024

We are glad to announce the publication of a new research paper entitled Source Code Archiving to the Rescue of Reproducible Deployment for the ACM…

Authenticate your Git checkouts!

‏مه ‏ 7، ‏2024

You clone a Git repository, then pull from it. How can you tell its contents are “authentic”—i.e., coming from the “genuine” project you think you’re pulling from, written by…

Adventures on the quest for long-term reproducible deployment

‏مارس ‏13، ‏2024

Rebuilding software five years later, how hard can it be? It can’t be that hard, especially when you pride yourself on having a tool that can …

تماس

کانال IRC

به کانال <1> روی شبکهٔ IRC در Libera.Chat بپیوندید تا با جامعه دربارهٔ گیکس گنو گفت‌وگو کنید یا به صورت زنده راهنمایی بگیرید. …

فهرست پستی اطّلاعات

مشترک فهرست پستی کم ترافیک info-guix شوید تا اطّلاع رسانی های مهم توسط نگهدارندگان پروژه را دریافت کنید (به انگلیسی). …

فهرست پستی راهنمایی

برای گرفتن پشتیبانی از اجتماع گیکس گنو از طریق رایانامه، مشترک سیاههٔ پستی راهنمایی شوید. میتوانید پیامها را به انکلیسی بفرستید؛ گرچه زبانهای دیگر را نیز میپذیریم. …