Zapojiť sa

GNU Guix je široký projekt vyvíjaný hlavne dobrovoľníkmi z celého sveta. Budeme radi, ak sa k nám pridáte cez elektronickú konferenciu pre vývojárov alebo prostredníctvom kanála #guix channel v IRC sieti Libera Chat. Povedzte, s čím by ste nám chceli pomôcť a my vám radi ukážeme ako na to.

Chceme vám poskytnúť príjemné a priateľské prostredie bez obťažovania, aby sa každý mohol zapojiť najlepšie ako vie. Preto sa náš projekt riadi „záväzkom prispievateľa“ založeným na https://contributor-covenant.org/. Úplné znenie záväzku nájdete v súbore CODE-OF-CONDUCT.

Správa projektu

Používame Savannah ako ústredný bod pre vývoj, správu a distribúciu systému Guix a GNU Guix.

Zdrojové súbory všetkých súčastí projektu, vrátane softvéru, internetovej stránky, príručiek a grafiky, sú dostupné v Git repozitároch na Savannah.

Pristupovať k Savannah

Grafika

Neustále hľadáme výtvarníkov aby nám pomohli s návrhom a úpravami používateľských rozhraní ako aj s multimediálnou tvorbou pre príručky, prezentácie a reklamné materiály.

Grafika použitá v rôznych súčastiach projektu je dostupná v repozitári guix-artwork.

Zapojiť sa

Dokumentácia

Môžete si prečítať dokumentáciu projektu dostupnú v systéme a na tejto stránke a pomôcť nám odhaľovať chyby a nedostatky. Vytvorením nových príručiek, návodov a príspevkov na blogu zase pomôžete používateľom a vývojárom dozvedieť sa o tom čo robíme.

Pomáhať s vylepšením dokumentácie softvérových balíkov je ďalší spôsob akým sa môžete zapojiť.

Začať písať

Balíky

Zo stoviek programov, dokumentácií a zdrojov je ešte treba vytvoriť balíky a zjednodušiť tak používateľom inštaláciu ich obľúbených nástrojov prostredníctvom správcu balíkov Guix, aby mohli byť so systémom ešte produktívnejší.

Podrobnosti o tom ako pridávať balíky do distribúcie môžete nájsť v príručke.

Prezrite si zoznam dostupných balíkov v databáze balíkov a zoznam balíkov, ktoré čakajú na pridanie v databáze sledovania záplat.

Odoslať nový balík

Programovať

Zdrojový kód sa nachádza v hlavnom Git repozitári. Ako hlavný jazyk na programovanie súčastí systému používame GNU Guile.

Zíde sa vám prečítať si príručku jazyka Guile ako aj úvod do jazyka Scheme. Určite si prečítajte aj oddiel Zapojiť sa v príručke pre viac podrobností o nastavení vývojového prostredia, ako aj o dohodnutých pravidlách kódovania a spolupráce, ktorými sa v projekte riadime.

Odoslať záplatu

Správa systému

Naša systémová infraštruktúra umožňuje všetkým prispievateľom spojiť sa a spolupracovať na projekte a používateľom sťahovať a inštalovať balíky. Pomôžte nám udržať náš systém v plynulom chode.

Môžete nám pomôcť s programovým vybavením na priebežnú integráciu: Cuirass. Prijímame aj ponuky darovania technického vybavenia či hostingu pre našu zostavovaciu farmu

Zapojiť sa

Testovanie a hlásenie chýb

Nainštalujte si softvér a zašlite spoločenstvu spätnú väzbu o vašom používateľskom zážitku. Pomôžte projektu hlásením chýb. Môžete začať tým, že si vyberiete nejakú „ľahkú“ chybu a skúsite ju opraviť.

Predtým než chybu ohlásite sa uistite, že ešte nie je v databáze chýb. Pozrite si informačnú stránku pre vývojárov a získajte viac podrobností o tom ako narábať s hláseniami chýb.

Nahlásiť chybu

Preklad

Môžete pomôcť s prekladom softvéru, popisov balíkov, príručky, receptára, a tejto internetovej stránky do vášho jazyka. Pozrite si stránku príslušnej prekladateľskej skupiny na Translation Project a oboznámte sa so štylistickými príručkami a prácou ostatných prekladateľov

Balíky softvéru poskytované systémom môžu využívať vlastné prekladateľské nástroje. Navštívte ich internetové stránky a pomôžte s prekladom.

Začnite prekladať

Ďalšie zdroje pre prispievateľov

Dokumenty, záznamy z predošlých konferencií a iné podrobnosti užitočné pre vývojárov a správcov sú dostupné na https://git.sv.gnu.org/git/guix/maintenance.git.