Kontakt

Chceme vám poskytnúť príjemné a priateľské prostredie bez obťažovania, aby sa každý mohol zapojiť najlepšie ako vie. Preto sa náš projekt riadi „záväzkom prispievateľa“ založeným na https://contributor-covenant.org/. Úplné znenie záväzku nájdete v súbore CODE-OF-CONDUCT.

Zapájanie sa do komunikačných kanálov projektu zobrazených nižšie podlieha týmto pravidlám správania sa.

Kanál IRC (archív)

Pripojte sa ku kanálu #guix v sieti Libera Chat IRC a zhovárajte sa s ostatnými o GNU Guix alebo získajte pomoc v reálnom čase.

Informačná konferencia (archív)

Pripojte sa ku konferencii info-guix s obmedzeným počtom príspevkov pre získavanie dôležitých oznámení od správcov projektu (v angličtine).

Elektronická konferencia pomoci (archív)

Pripojte sa k elektronickej konferencii pomoci a získajte podporu prostredníctvom elektronickej pošty priamo od spoločenstva GNU Guix. Správy môžete posielať v angličtine ale prijímame správy aj v iných jazykoch.

Hlásenie chýb (archív)

Ak v systéme Guix nájdete chybu, uistite sa, či už nie je uvedená v databáze. Ak nie, ohláste ju.

Elektronická konferencia pre vývojárov (archív)

Rozhovory o vývoji systému GNU Guix. Úlohu tejto konferencie zohrávala až do júla 2013 elektronická konferencia bug-Guix.

Elektronická konferencia pre záplaty (archív)

Odovzdávanie záplat. Každá správa odoslaná do tejto konferencie vytvorí novú položku v našom nástroji na sledovanie záplat. Pozrite si túto stránku pre viac podrobností o jej používaní; prečítajte si pomocníka, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako odovzdávať záplaty. Úlohu tejto konferencie do februára 2017 zohrávala elektronická konferencia guix-devel.

Vedecká elektronická konferencia (archív)

Rozhovory o používaní systému Guix na vedecké účely: opakovateľný výskum, vysokovýkonné počítanie (HPC) a omnoho viac.

Elektronická konferencia o bezpečnosti

Toto je súkromná elektronická konferencia, kde môžete ohlasovať bezpečnostné nedostatky v systéme Guix samotnom alebo v poskytovaných balíkoch. Takto umožníte vývojárom systému Guix, aby nedostatky odstránili ešte pred ich zverejnením.

Elektronická konferencia pre systémových správcov

Súkromná elektronická konferencia o správe zostavovacej farmy.

Správcovia

Súkromné spojenie so <1>združením správcov</>, ktoré však nie je určené na rozhovory o technických ťažkostiach.

Elektronická konferencia pre rozhovory o systéme GNU (archív)

Rozhovory o vývoji systému GNU vo všeobecnosti.

Elektronická konferencia GNU/Linux-libre (archív)

Pracovná skupina pre vytváranie úplne slobodných distribúcií systému GNU/Linux.