O projekte

Správca balíkov a systémov GNU Guix je slobodný softvérový projekt vyvíjaný dobrovoľníkmi z celého sveta pod záštitou projektu GNU.

Guix System is a distribution of the GNU operating system. It uses the Linux-libre kernel, and support for the Hurd is being worked on. As a GNU distribution, it is committed to respecting and enhancing the freedom of its users. As such, it adheres to the GNU Free System Distribution Guidelines.

GNU Guix poskytuje možnosti správy balíkov ako napríklad transakčné aktualizácie a návrat k predošlým verziám, opakovateľné vývojové prostredia, správu balíkov bez správcovských práv a samostatné profily pre všetkých používateľov. Používa mechanizmus správcu balíkov Nix ale balíky sú zadávané v tvare pôvodných modulov Guilu s použitím výrazov jazyka Scheme — vďaka čomu sú jednoducho prispôsobiteľné.

Guix ide ešte o krok ďalej podporou opakovateľných, nastavení operačného systému. Tentokrát je celý systém prispôsobiteľný v jazyku Scheme od počiatočného RAM disku cez spúšťanie systému až po systémové služby.

Správcovia

Guix v súčasnosti spravujú Efraim Flashner, Mathieu Othacehe, Maxim Cournoyer a Tobias Geerinckx-Rice. Pre spojenie s nimi použite elektronické konferencie. S citlivými záležitosťami sa na nich môžete obrátiť prostredníctvom súkromnej adresyguix-maintainers@gnu.org.

Licencia

Guix je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo upravovať podľa podmienok licencie GNU General Public License ako ju uverejňuje Free Software Foundation; buď verzie 3 tejto licencie alebo (podľa vášho uváženia) akejkoľvek novšej verzie.