O projekte

Správca balíkov a systémov GNU Guix je slobodný softvérový projekt vyvíjaný dobrovoľníkmi z celého sveta pod záštitou projektu GNU.

Systém Guix je distribúcia operačného systému GNU. Používa jadro Linux-libre a pracuje sa na podpore Hurd. Ako GNU distribúcia sa zaväzuje vážiť si a rozširovať slobodu svojich používateľov. Ako taká sa hlási ku smernici slobodných distribúcií systému GNU.

GNU Guix poskytuje možnosti správy balíkov ako napríklad transakčné aktualizácie a návrat k predošlým verziám, opakovateľné vývojové prostredia, správu balíkov bez správcovských práv a samostatné profily pre všetkých používateľov. Používa mechanizmus správcu balíkov Nix ale balíky sú zadávané v tvare pôvodných modulov Guilu s použitím výrazov jazyka Scheme — vďaka čomu sú jednoducho prispôsobiteľné.

Guix ide ešte o krok ďalej podporou opakovateľných, nastavení operačného systému. Tentokrát je celý systém prispôsobiteľný v jazyku Scheme od počiatočného RAM disku cez spúšťanie systému až po systémové služby.

Správcovia

Guix v súčasnosti spravujú Efraim Flashner, Mathieu Othacehe, Maxim Cournoyer a Tobias Geerinckx-Rice. Pre spojenie s nimi použite elektronické konferencie. S citlivými záležitosťami sa na nich môžete obrátiť prostredníctvom súkromnej adresyguix-maintainers@gnu.org.

Licencia

Guix je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo upravovať podľa podmienok licencie GNU General Public License ako ju uverejňuje Free Software Foundation; buď verzie 3 tejto licencie alebo (podľa vášho uváženia) akejkoľvek novšej verzie.