Xfce

Pracovné prostredie Xfce

Grafická prihlasovacia obrazovka

Virtuálny stroj spustený pomocou „guix system vm“

Pracovné prostredie GNOME

Pracovné prostredie Xfce

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Enlightenment, Inkscape, and Cyrillic text