سوی

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

صفحهٔ ورود گرافیکی

Plasma desktop environment

محیط میزکار گنوم

محیط میزکار Xfce

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»