تماس

We want to provide a warm, friendly, and harassment-free environment, so that anyone can contribute to the best of their abilities. To this end our project uses a “Contributor Covenant”, which was adapted from https://contributor-covenant.org/. You can find the full pledge in the CODE-OF-CONDUCT file.

شرکت در کانال‌های ارتباطی پروژه که در زیر سیاهه شده‌اند مشمول این کد رفتاری هستند.

کانال IRC (بایگانی)

به کانال <1> روی شبکهٔ IRC در Libera.Chat بپیوندید تا با جامعه دربارهٔ گیکس گنو گفت‌وگو کنید یا به صورت زنده راهنمایی بگیرید.

فهرست پستی اطّلاعات (بایگانی)

مشترک فهرست پستی کم ترافیک info-guix شوید تا اطّلاع رسانی های مهم توسط نگهدارندگان پروژه را دریافت کنید (به انگلیسی).

فهرست پستی راهنمایی (بایگانی)

برای گرفتن پشتیبانی از اجتماع گیکس گنو از طریق رایانامه، مشترک سیاههٔ پستی راهنمایی شوید. میتوانید پیامها را به انکلیسی بفرستید؛ گرچه زبانهای دیگر را نیز میپذیریم.

گزارش اشکال (بایگانی)

اگر مشکلی در گیکس یافتید، بررسی کنید که از پیش در پایگاه دادهٔ اشکال‌ها موجود است یا نه. اگر نبود لطفاً گزارشش کنید.

فهرست پستی توسعه (بایگانی)

بحث دربارهٔ توسعهٔ گیکس گنو. تا جولای ۲۰۱۳ فهرست پستی bug-Guix این نقش را پر می‌کرد.

فهرست پستی وصله‌ها (بایگانی)

Submission of patches. Every message sent to this mailing list leads to a new entry in our patch tracking tool. See this page for more information on how to use it; see the manual for more information on how to submit a patch. Until February 2017, the guix-devel mailing list filled that role.

فهرست پستی علمی (بایگانی)

بحث دربارهٔ استفاده از گیکس گنو برای هدفهای علمی: تحقیق بازتولیدپذیر، رایانش با بازدهی بالا (HPC) و بیشتر.

فهرست پستی کامیت‌ها (بایگانی)

اطلاع رسانی کامیت‌ها به مخزن گیت.

فهرست پستی امنیت

This is a private mailing list that anyone can post to to report security issues in Guix itself or in the packages it provides. Posting here allows Guix developers to address the problem before it is widely publicized.

فهرست پستی مدیریت سامانه

فهرست پستی خصوصی برای مدیریت سامانهٔ مزرعهٔ ساخت.

نگه‌دارندگان

نام مستعار خصوصی برای رسیدن به جمع نگه‌دارندگان. عموماً نباید از این نام برای بحث دربارهٔ مسائل فنی استفاده شود.

فهرست پستی بحث سامانهٔ گنو (بایگانی)

گفت‌وگو دربارهٔ توسعهٔ وسیع‌تر سامانهٔ گنو.

فهرست پستی GNU/Linux-libre (بایگانی)

کارگروه توزیع‌های گنو/لینوکس کاملاً آزاد.

فهرست پستی اطّلاعات گنو (بایگانی)

اعلامیه‌های نرم‌افزاری گنو.