گنوم

محیط میزکار گنوم

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار گنوم

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار Xfce

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»