Spoznať Guix

Guix ponúka tisíce balíkov vrátane aplikácií, systémových nástrojov, príručiek, písiem a inej digitálnej tvorby dostupnej priamo prostredníctvom správcu balíkov GNU Guix.

Grafická prihlasovacia obrazovka

Pracovné prostredie Xfce

Enlightenment, Inkscape a použitie cyriliky

Plasma desktop environment

Správca okien Sway bežiaci na wayland

Pracovné prostredie GNOME

Náučné videá

Zoznam prehrávania: Packaging
Zverejnené 28. mar. 2020, od GNU Guix
Asking for help
Zverejnené 28. mar. 2020, od GNU Guix
Demonstration of the Guix System graphical installer
Zverejnené 15. apr. 2020, od GNU Guix
Zoznam prehrávania: Everyday use of GNU Guix
Zverejnené 28. mar. 2020, od GNU Guix

GNU Guix vo vašom odbore

Prečítajte si niekoľko príbehov o tom ako ľudia používajú GNU Guix v bežnom živote.

GNU Guix na iných distribúciách systému GNU/Linux

Ak nepoužívate GNU Guix ako samostatnú distribúciu systému GNU/Linux, môžete ho použiť ako správcu balíkov na akejkoľvek inej distribúcii systému GNU/Linux. Takto môžete využívať všetky jeho výhody.

Guix nebude zasahovať do fungovania správcu balíkov vo vašom systéme. Môžete používať obidva naraz.

Blog

Authenticate your Git checkouts!

7. máj 2024

You clone a Git repository, then pull from it. How can you tell its contents are “authentic”—i.e., coming from the “genuine” project you think you’re pulling from, written by…

Adventures on the quest for long-term reproducible deployment

13. marec 2024

Rebuilding software five years later, how hard can it be? It can’t be that hard, especially when you pride yourself on having a tool that can …

Fixed-Output Derivation Sandbox Bypass (CVE-2024-27297)

12. marec 2024

A security issue has been identified in guix-daemon which allows for fixed-output derivations , such as source code tarballs or Git checkouts, to be corrupted by an unprivileged…

Kontakt

Kanál IRC

Pripojte sa ku kanálu #guix v sieti Libera Chat IRC a zhovárajte sa s ostatnými o GNU Guix alebo získajte pomoc v reálnom čase. …

Informačná konferencia

Pripojte sa ku konferencii info-guix s obmedzeným počtom príspevkov pre získavanie dôležitých oznámení od správcov projektu (v angličtine). …

Elektronická konferencia pomoci

Pripojte sa k elektronickej konferencii pomoci a získajte podporu prostredníctvom elektronickej pošty priamo od spoločenstva GNU Guix. Správy môžete posielať v angličtine ale prijímame správy aj v iných jazykoch. …