ورود گرافیکی

صفحهٔ ورود گرافیکی

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

صفحهٔ ورود گرافیکی

Plasma desktop environment

محیط میزکار Xfce

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

محیط میزکار گنوم