ورود گرافیکی

صفحهٔ ورود گرافیکی

صفحهٔ ورود گرافیکی

محیط میزکار Xfce

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار گنوم