انلایتمنت

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

انلایتمنت، اینک‌اسکیپ و متن سیریلیک

محیط میزکار گنوم

محیط میزکار Xfce

صفحهٔ ورود گرافیکی

مدیر پنجرهٔ سوی روی وی‌لند

ماشین مجازی آغاز شده با «guix system vm»