Back from RSE 2017

Last week, I was in Manchester, UK, to attend the second conference of Research Software Engineers, or RSE 2017 for short. I presented on the topic of Reproducible and user-controlled software management in HPC with GNU Guix. The slides are available here.

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).