Back from GPCE

Last week, I was at GPCE 2017, an academic conference focused on generative programming techniques. I presented Code Staging in GNU Guix, a paper that discusses the motivation for and genesis of G-expressions as well as recent improvements. The slides are available here.

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).