Back from FOSDEM 2017

FOSDEM 2017 concluded. This time, the GNU Guix community participated with 8 talks.

An introduction to functional package management with GNU Guix

Composing system services in GuixSD

Reproducible packaging and distribution of software with GNU Guix

Mes—Maxwell's Equations of Software

Adding GNU/Hurd support to GNU Guix and GuixSD

Workflow management with GNU Guix

Optimized and reproducible HPC Software deployment

The future of Guix

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).