Back from BOSC 2017

On the 23rd and 24th of July, Pjotr Prins and I visited Prague to attend BOSC 2017, the 18th annual Bioinformatics Open Source Conference. We combined our short talk slots to present the topics of "Reproducible bioinformatics software with GNU Guix" and "Reproducible and user-controlled software management in HPC with GNU Guix". The organizers have uploaded a video recording of the talk here.

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).