GNU Guix on Hacker Public Radio

An interview with Chris Webber at Hacker Public Radio (2015-12-01) on "How awesome is Guix and why will it take over the world".

Príbuzné námety:

Interviews

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).