Back from the Scheme Workshop 2016

The 17th Annual Scheme and Functional Programming Workshop 2016 concluded. There is no video recording this time, but you can download the slides from Ludovic Courtès' invited talk, "GNU Guix: The Functional GNU/Linux Distro That’s a Scheme Library".

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).