Back from GBCUW 2016

On the 12th of September, I attended the German Bioinformatics Core Unit Workshop, a satellite workshop on behalf of the German Conference on Bioinformatics (GCB) 2016. I gave a talk on the topic "Reproducible and User-Controlled Package Management in HPC with GNU Guix".

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).