Back from CUFP 2016

The Commercial Users of Functional Programming 2016 Workshop concluded. There is no video recording this time, but you can download the slides from Ludovic Courtès' talk, "Guix: Scheme as a uniform OS admin and deployment interface".

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).