GNU Guix at FOSDEM

Guix will be present at FOSDEM in Brussels, Belgium, with a talk entitled "The Emacs of Distros" this Saturday, at 3PM, in room H.1302.

The talk will give an update on developments in Guix and the Guix System Distribution since last year, and will explain and demo the overall philosophy behind its design---how Guix seeks to empower users.

Hope to see you there!

UPDATE: Here is the video recording and slides from the talk.

Príbuzné námety:

FOSDEM Talks

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).